خیز بلند پاکستانی‌ها در محکومیت و برائت از خیانتکاران به فلسطین

خیز بلند پاکستانی‌ها در محکومیت و برائت از خیانتکاران به فلسطین

– رهبران سیاسی و مذهبی پاکستان با محکومیت عادی‌سازی روابط امارات و بحرین با رژیم اشغالگر قدس تصمیم گرفتند تا پویش مردمی با عنوان «انزجار از رژیم صهیونیستی و برائت از خیانتکاران به فلسطین» را در شهرهای مختلف پاکستان راه‌اندازی کنند.