سخنرانی مرکل به مناسب آغاز سال ۲۰۲۱: قوانین کرونا را رعایت کنید

سخنرانی مرکل به مناسب آغاز سال ۲۰۲۱: قوانین کرونا را رعایت کنید

صدراعظم آلمان در سخنرانی سال نوی میلادی که احتمال می‌رود آخرین سخنرانی‌اش باشد، به شهروندان این کشور در حالی تاکید کرد تا به قوانین مربوط به مقابله با کرونا ویروس احترام بگذارند که آلمانی‌ها از روند کند و آهسته واکسیناسیون خشمگین هستند.