قرارداد اسپوتنیک وی و یوینسف برای تولید ۲۲۰ میلیون دوز واکسن کرونا

قرارداد اسپوتنیک وی و یوینسف برای تولید ۲۲۰ میلیون دوز واکسن کرونا

صندوق سرمایه گذاری مستقیم روسیه که مسؤول تولید واکسن کرونای “اسپوتنیک وی” است، پنجشنبه شب اعلام کرد که قراردادی برای تولید ۲۲۰ میلیون دوز از این واکسن را با صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) امضا کرده است.

دولت انگلیس غافل از آسیب دیدگان کرونا؛ یونیسف وارد عمل شد

دولت انگلیس غافل از آسیب دیدگان کرونا؛ یونیسف وارد عمل شد

صندوق کودکان سازمان ملل (یونیسف) برای نخستین بار به هزار و ۸۰۰ خانوار آسیب دیده از بحران شیوع کرونا در انگلیس کمک های مالی اعطا کرد؛ امری که دولت بریتانیا را به دلیل غفلت از آسیب دیدگان بحران کرونا به خصوص کودکان دچار سوء تغذیه، با انتقادات شدیدی مواجه ساخته است.