فرش قرمز تل‌آویو برای یهودیان مهاجر اتیوپی

فرش قرمز تل‌آویو برای یهودیان مهاجر اتیوپی

تل‌آویو که به یهودیان آفریقایی همواره با چشم شهروند درجه دو نگاه کرده از صدها تن مهاجر یهودی اتیوپیایی که در سال‌های گذشته بسیاری از آنها از سرزمین‌های اشغالی به کشور خود بازگشته بودند، با پهن کردن فرش قرمز استقبال کرد.