گورباچف خواستار اعتمادسازی بین روسیه و آمریکا شد

گورباچف خواستار اعتمادسازی بین روسیه و آمریکا شد

– میخاییل گورباچف آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی با تاکید بر لزوم اعتمادسازی بین روسیه و آمریکا برای بهبودی روابط گفت که جو بایدن نامزدی که خود را پیروز در انتخابات اعلام کرده است اهمیت احیای روابط بین مسکو و واشنگتن را درک می کند.