نگرانی جهانی از گسترش بیماری قارچ سیاه

نگرانی جهانی از گسترش بیماری قارچ سیاه

حدود یک هفته از شناسایی و گسترش بیماری نادر قارچ سیاه در هند می‌گذرد و اکنون در چند کشور جهان موارد جدیدی از ابتلا به این بیماری گزارش شده که نگرانی بین المللی از شیوع آن را افزایش می‌دهد.