گزارشگر ویژه سازمان ملل| قتل هدفمند فراتر از مرزها، نقض قانون بین‌المللی حقوق بشر است

گزارشگر ویژه سازمان ملل| قتل هدفمند فراتر از مرزها، نقض قانون بین‌المللی حقوق بشر است

گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور قتل‌های فراقانونی در واکنش به ترور شهید «محسن فخری زاده» در توییتی نوشت قتل هدفمند فرامرزی خارج از درگیری مسلحانه، نقض قانون بین‌المللی حقوق بشر و منشور سازمان ملل است.