هشدار همزمان آمریکا و گروههای مقاومت اسلامی به صهیونیست ها

هشدار همزمان آمریکا و گروههای مقاومت اسلامی به صهیونیست ها

مقامات رژیم اشغالگر که خود را برای برگزاری راهپیمایی “رقص پرچم ها” صهیونیست ها در روز سه شنبه آماده می کنند، میان انجام و لغو آن گرفتار شده اند، به حدی که حتی مقامات آمریکایی نیز به عنوان دوستان صهیونیست ها با برگزاری آن مخالفت کرده و خواستار لغو آن شده اند.