حمایت آمریکا از گروه تروریستی تحریر الشام

حمایت آمریکا از گروه تروریستی تحریر الشام

آمریکا که با آغاز بحران سوریه در اسفندماه سال ۱۳۸۹ فرماندهی و هدایت این بحران را که بعدها به جنگ خونینی تبدیل شد،به عهده دارد و سال‌ها پیش به صورت ظاهری “جبهه النصره” سابق (تحریر الشام فعلی) را گروهی تروریستی اعلام کرده بود، ولی هم اکنون این گروه را “دارایی خود” در سوریه خوانده است.