ضرب‌الاجل رو به پایان؛ مدیرکل آژانس در راه ایران

ضرب‌الاجل رو به پایان؛ مدیرکل آژانس در راه ایران

– دومین سفر رافائل گروسی به ایران از زمانی که سکان مدیرکلی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را در اختیار گرفته، امروز و درشرایطی انجام می‌شود که شمارش معکوس برای پایان ضرب‌الاجل تعیین شده از سوی تهران(۵ اسفند) برای پایان دادن به اجرای پروتکل الحاقی و متوقف‌کردن بازرسی‌های آژانس آغاز شده است.