تجارت و ایجادامنیت‌، گام‌های هماهنگ ایران و پاکستان در مرزهای مشترک

تجارت و ایجادامنیت‌، گام‌های هماهنگ ایران و پاکستان در مرزهای مشترک

– پاکستان با تاسی از رویکرد جمهوری اسلامی ایران در کمک به توسعه تجارت دوجانبه به ویژه افزایش این مراودات در مرزهای مشترک، ضمن‌ اذعان به اهمیت موضوع “امنیت” برای روابط بهتر و تداوم همکاری‌های اقتصادی، اکنون تصمیم به گشایش دو گذرگاه جدید دیگر میان دو کشور همسایه گرفته است.