تلاش دولت روسیه برای افزایش منابع تولید گاز

تلاش دولت روسیه برای افزایش منابع تولید گاز

-دولت روسیه اعلام کرد که تلاش خواهد کرد که تا سال ۲۰۲۴ مقام اول تولید گاز طبیعی را حفظ کند اما بعد از آن برای اجرای اقدامات راهبردی انرژی تا سال ۲۰۳۵، اجازه می دهد وضعیت روسیه به عنوان یک کشور پیشرو در تولید گاز تغییر یابد.