کوشنر و برکوویچ: کشورهای عربی از اولین روزهای دولت ترامپ برای صلح با اسرائیل اعلام آمادگی کردند

کوشنر و برکوویچ: کشورهای عربی از اولین روزهای دولت ترامپ برای صلح با اسرائیل اعلام آمادگی کردند

دو نماینده رئیس جمهوری آمریکا درباره اجرای طرح معامله قرن در سخنانی گفتند که سران کشورهای عرب از همان روز اول سر کار آمدن دولت آمریکا برای صلح با رژیم صهیونیستی اعلام آمادگی کردند.

افشای نقش کلیدی کوشنر در فرمانهای عفو کاخ سفید

افشای نقش کلیدی کوشنر در فرمانهای عفو کاخ سفید

چند منبع اعلام کردند، جارد کوشنر، داماد و مشاور دونالد ترامپ نقشی کلیدی در مدیریت موج درخواستهای مطرح شده به کاخ سفید برای عفو یا بخشودگی مجازات در ضمن نزدیک شدن دولت او به پایان کار در ماه آینده میلادی ایفا کرده است.

کوشنر یک هیات آمریکایی – صهیونیستی را به مغرب برد

کوشنر یک هیات آمریکایی – صهیونیستی را به مغرب برد

جرد کوشنر داماد و مشاور دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا که دلالی روابط اعراب با رژیم صهونیستی را بر عهده گرفته است در اقدامی که پیشتر در مورد بحرین و امارات تکرار شده بود ، یک هیات آمریکایی – صهیونیستی را به مغرب برد.