واکسیناسیون ۴۰ میلیون کودک پاکستانی علیه فلج اطفال

واکسیناسیون ۴۰ میلیون کودک پاکستانی علیه فلج اطفال

طرح واکسیناسیون فلج اطفال در پاکستان که طی یک سال گذشته به دلیل محدودیت‌های کرونایی و همزمان نگرانی‌های امنیتی بارها لغو شده و یا نیمه مانده بود، دوباره از سرگرفته شد و قرار است ۴۰ میلیون کودک در این کشور واکسینه شوند.