درخواست نانسی پلوسی برای تشکیل کمیسیونی مشابه ۱۱ سپتامبر

درخواست نانسی پلوسی برای تشکیل کمیسیونی مشابه ۱۱ سپتامبر

نانسی پلوسی در نامه‌ای به دموکرات‌ها با اعلام تدابیر شدید امنیتی برای نمایندگان کنگره که به واشنگتن دی.سی رفت و آمد دارند، تأکید کرد که قانونگذاران برای بررسی آشوب ششم ژانویه علیه کنگره به تشکیل “کمیسیونی از نوع ۱۱ سپتامبر” نیاز دارند.