مسکو: تعطیلی کنسولگری های آمریکا در روسیه بی تاثیر است

مسکو: تعطیلی کنسولگری های آمریکا در روسیه بی تاثیر است

– «دمیتری پسکوف»، سخنگوی مطبوعاتی رئیس جمهوری روسیه با اشاره به تصمیم دولت آمریکا برای تعطیلی دو کنسولگری باقیمانده در این کشور گفت: این اقدام واشنگتن بیش از این روابط دو کشور را تخریب نمی کند، چون کنسولگری های آمریکا در روسیه از مدت ها قبل فعالیتی نداشتند.