سیستان و بلوچستان| بیست و دومین اجلاس کمیسیون مشترک مرزی ایران و پاکستان آغاز شد

سیستان و بلوچستان| بیست و دومین اجلاس کمیسیون مشترک مرزی ایران و پاکستان آغاز شد

بیست و دومین اجلاس کمیسیون مشترک مرزی ایران و پاکستان با حضور دو هیئت ایرانی و پاکستانی به ریاست معاون امنیتی و انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان و اخترنذیر دبیرکل ایالت بلوچستان پاکستان در سالن اجتماعات استانداری برگزار شد.؛