انتقاد روسیه از حمایت مالی آلمان از “کلاه سفیدها”

انتقاد روسیه از حمایت مالی آلمان از “کلاه سفیدها”

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه گفت، حمایتهای مادی که وزارت خارجه آلمان از گروه شبه انسان دوستانه “کلاه سفیدها” به عمل می آورد می تواند نه فقط برای حل مسائل انسانی در سوریه بلکه همچنین برای تامین تروریستها مورد استفاده قرار بگیرد.