هشدار جهانی به پیامدهای تاخیر توزیع واکسن کرونا برای کشورهای فقیر

هشدار جهانی به پیامدهای تاخیر توزیع واکسن کرونا برای کشورهای فقیر

– روسای چند نهاد مهم بین‌المللی از کشورهای ثروتمند جهان خواستند تا فورا واکسن‌های کرونا بیشتری به کشورهای فقیرتر جهان ارائه کنند که در غیر این صورت احتمال ظهور گونه‌های جدید کرونا در جهان و اتخاذ تدابیر محدود کننده اجباری جدید در سراسر دنیا وجود دارد.