فلسطین سفرای ۴ کشور اروپایی را احضار کرد

فلسطین سفرای ۴ کشور اروپایی را احضار کرد

وزارت خارجه فلسطین در اقدامی اعتراض آمیز سفیران اتریش، جمهوری چک، انگلیس و بلغارستان را به خاطر رأی منفی کشورهایشان علیه قطعنامه‌های مربوط به فلسطین در شورای حقوق بشر و سازمان بهداشت جهانی احضار کرد.

به رغم فشار دولت ها، فریاد همبستگی با فلسطین در اروپا ادامه دارد

به رغم فشار دولت ها، فریاد همبستگی با فلسطین در اروپا ادامه دارد

به رغم اعلام مخالفت برخی دولتهای اروپایی از جمله فرانسه و آلمان با برگزاری تظاهرات ضد اسرائیلی، فریاد همبستگی با مردم مظلوم فلسطین در این کشورها همچنان تداوم یافته است؛ بسیاری از تظاهرکنندگان جریمه و بازداشت شده و یا مورد تعقیب قضایی قرار گرفته اند.