ظریف وارد بغداد شد

ظریف وارد بغداد شد

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران امروز دوشنبه پس از پایان سفرش به قطر در راس هیاتی سیاسی وارد عراق شد