پلیس آمریکا همچنان کشتار می کند

پلیس آمریکا همچنان کشتار می کند

درپی سلسله اقدامات نژادپرستانه توام با خشونت پلیس آمریکا، این بار یک نوجوان لاتین تبار توسط پلیس شیکاگو به قتل رسید. این درحالی است که برخلاف ادعای پلیس وی هنگام اصابت گلوله دست های خود را به حالت تسلیم بالای سر برده بود.