فرصت های سرمایه گذاری چین در بخش کشاورزی پاکستان

فرصت های سرمایه گذاری چین در بخش کشاورزی پاکستان

همزمان با پیشرفت مراحل تکمیل کریدور اقتصادی پاکستان-چین (سی پک -CPEC)، افزایش رو به رشد تولید محصولات کشاورزی در پاکستان به دلیل تاسیس پلتفورم همکاری اطلاعاتِ صنعتی و کشاورزی این کشور با چین انتظار می رود این کشور به سرزمین فرصت ها برای سرمایه گذاران چینی تبدیل شود.