اسکاتلند می‌خواهد دومین همه‌پرسی استقلال را قبل از کریسمس برگزار کند

اسکاتلند می‌خواهد دومین همه‌پرسی استقلال را قبل از کریسمس برگزار کند

مایکل راسل، وزیر امور قانون اساسی، اروپا و امور خارجی کابینه اسکاتلند اظهار کرد، دومین همه پرسی استقلال اسکاتلند ممکن است شش ماه بعد از آن که پارلمان آن لایحه مربوط به همه پرسی را تصویب کند برگزار شود و انتظار می رود که این تصویب در ماه ژوئن رخ دهد.

پیام کریسمس پادشاه اسپانیا صدای منتقدان را درآورد

پیام کریسمس پادشاه اسپانیا صدای منتقدان را درآورد

پادشاه اسپانیا در بحبوحه همه‌گیری، ضمن سخنرانی شب کریسمس خود در حالی مردم را به “پایبندی به اصول اخلاقی” فراخواند که پیشینه مخدوش خاندان سلطنتی و به ویژه جنجال فسادهای مالی پادشاه پیشین (پدر وی) موجی از انتقادات گروه‌های سیاسی گوناگون را برانگیخته است.