سفیرایران از ستاد مدیریت کرونا در پاکستان بازدید کرد

سفیرایران از ستاد مدیریت کرونا در پاکستان بازدید کرد

سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاکستان طی بازدید از ستاد ملی عملیات و مدیریت مبارزه با کرونا این کشور، در جریان اقدامات دولت پاکستان برای مقابله با ویروس همه گیر کووید-۱۹ و پیشرفت‌های حاصله از اجرای طرح واکسیناسیون کرونا قرار گرفت.

نگاه پاکستان به واردات اکسیژن از ایران برای غلبه بر بحران کرونا

نگاه پاکستان به واردات اکسیژن از ایران برای غلبه بر بحران کرونا

– وزیر اطلاع رسانی پاکستان با اشاره به وضعیت دشوار پیش روی این کشور ناشی از موج سوم شیوع کرونا، گفت: پاکستان برای غلبه بر هرگونه کمبود اکسیژن در داخل‌، واردات این محصول از جمهوری اسلامی ایران را در دستور کار دارد.

نگرانی پاکستان از شیوع کرونای جهش یافته هندی در این کشور

نگرانی پاکستان از شیوع کرونای جهش یافته هندی در این کشور

تداوم شیوع موج خطرناک ویروس کرونا در پاکستان دولت را به اعمال محدودیت‌های شدید از جمله فراخواندن ارتش برای کمک به اجرای پروتکل‌های بهداشتی مجبور کرده است و مقامات پاکستانی بیم آن دارند که اگر بر موج فعلی ویروس غلبه نشود، این کشور به وضعیتی شبیه هند دچار خواهد شد.