ترامپ درباره ادعاهایش در خصوص منشا کرونا: همه قبول کردند حق با من بود!

ترامپ درباره ادعاهایش در خصوص منشا کرونا: همه قبول کردند حق با من بود!

دونالد ترامپ از ادعایش درباره اینکه منشا کروناویروس آزمایشگاهی در ووهان چین بوده و همچنین استفاده از لفظ “ویروس چینی” برای آن که از سوی بسیاری نژادپرستانه و مقصر افزایش خشونتها علیه آسیایی-آمریکایی ها خوانده شد دفاع کرد.