ارتش آمریکا پس از کاهش نیروها همچنان ۲ پایگاه بزرگ خود در افغانستان را حفظ می‌کند

ارتش آمریکا پس از کاهش نیروها همچنان ۲ پایگاه بزرگ خود در افغانستان را حفظ می‌کند

رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا اعلام کرد، همزمان با اجرای دستورات رئیس جمهوری در حال کناره‌گیری آمریکا برای کاهش سطح نیروهای آمریکایی در افغانستان و رساندن آن به ۲۵۰۰ نیرو تا ۱۵ ژانویه ۲۰۲۱، پنتاگون برنامه‌های کاهش نیروها در افغانستان را تایید کرده اما همچنان دو پایگاه بزرگ خود در این کشور جنگ‌زده را حفظ خواهد کرد.