موفقیت پاکستان در صادرات به آسیای میانه از طریق افغانستان

موفقیت پاکستان در صادرات به آسیای میانه از طریق افغانستان

– تلاش‌های پاکستان برای کسب جایگاه نخست در تجارت با افغانستان و همچنین دستیابی به بازار مصرفی آسیای میانه به هدف نزدیک می شود. در همین راستا امروز نخستین محموله صادراتی آن کشور با استفاده از خاک افغانستان به تاجیکستان رسید.