فریاد شادی برای کامالا هریس

فریاد شادی برای کامالا هریس

از همان ساعات نخست اعلام پیروزی «جو بایدن» در انتخابات رئیس جمهوری آمریکا، نام کامالا هریس به عنوان نخستین بانویی که قرار است معاون نخست رئیس جمهوری این کشور باشد، مطرح شد. موضوعی که توجه بسیاری از رسانه های جهان را به خود جلب کرده است.