کارشناس هسته‌ای پاکستان بر ضرورت پایان تحریم های ایران تاکید کرد

کارشناس هسته‌ای پاکستان بر ضرورت پایان تحریم های ایران تاکید کرد

– کارشناس عدم اشاعه هسته‌ای و استاد دانشگاه نیروی دریایی پاکستان گفت: هرگونه اقدام دولت جو بایدن برای بازگشت به توافق هسته‌ای ایران باید با لغو تحریم‌های علیه این کشور و جبران خسارت های غیرقانونی همراه باشد.