جدایی‌طلبان؛ پیروز انتخابات پارلمانی کاتالونیا

جدایی‌طلبان؛ پیروز انتخابات پارلمانی کاتالونیا

با تصاحب اکثریت کرسی‌های پارلمان ایالت کاتالونیا در اسپانیا توسط احزاب جدایی‌طلب، پارلمان این ایالت بار دیگر شاهد تنش میان احزاب طرفدار استقلال و حامیان تشکیل یک کشور جدید و استقلال کامل از مادرید خواهد بود.