ژنرال پاکستانی:فشار آمریکاو تحرکات اسرائیل تاثیری بر اراده ایران ندارد

ژنرال پاکستانی:فشار آمریکاو تحرکات اسرائیل تاثیری بر اراده ایران ندارد

– معاون پیشین وزارت صنایع دفاعی پاکستان و ژنرال بازنشسته ارتش این کشور،قدرت فنی و علمی ایران در عرصه هسته‌ای را غیرقابل انکار توصیف کرد وگفت:شراکت واشنگتن و تل آویو علیه‌تهران، سیاست فشار و یا اقدامات تحریک‌آمیز هیچ تاثیری بر ایستادگی ایران و پیشرفت در برنامه‌های غنی‌سازی آنان ندارد.