ژنرال‌های ارشد رژیم صهیونیستی با “ائتلافی نظامی” با آمریکا مخالف هستند

ژنرال‌های ارشد رژیم صهیونیستی با “ائتلافی نظامی” با آمریکا مخالف هستند

منابع امنیتی و سیاسی عالی رتبه در رژیم صهیونیستی تاکید کردند که رئیس ستاد کل ارتش این رژیم قانع شده است که ائتلاف نظامی با آمریکا را تایید کند. این ائتلافی است که نخست وزیر این رژیم خواهان پیشبرد آن بر خلاف موضع کلاسیک دستگاه امنیتی است.