پلوسی بایدن را “رئیس جمهوری منتخب” خطاب کرد

پلوسی بایدن را “رئیس جمهوری منتخب” خطاب کرد

رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در اظهاراتی ضمن نام بردن از جو بایدن به عنوان “رئیس جمهوری منتخب” و پیش‌بینی پیروزی نهایی این نامزد دموکرات‌ها در انتخابات گفت: بایدن رئیس جمهوری منتخب، حکمی قدرتمند برای رهبری کسب کرده یک مجلس نمایندگان دموکرات قدرتمند را در کنارش خواهد داشت.