تایوان به شرکت‌هایش در میانمار توصیه کرد پرچم تایوان را نصب کنند

تایوان به شرکت‌هایش در میانمار توصیه کرد پرچم تایوان را نصب کنند

در پی به آتش کشیده شدن چند کارخانه تحت تامین چین در میانمار، سفارت غیر رسمی تایوان در میانمار به شرکتهای تایوانی فعال در این کشور توصیه کرده پرچم این جزیره را به اهتزاز در آورده و علامتهایی را آویزان کرده و در آن عنوان کنند که متعلق به تایوان هستند تا با چین اشتباه گرفته نشوند.