طرح «گواهی سبز» برای سفر به اتحادیه اروپا

طرح «گواهی سبز» برای سفر به اتحادیه اروپا

با نزدیک شدن فصل تابستان و آماده شدن کشورهای متکی به گردشگری برای میزبانی از بازدیدکنندگان، کمیسیون اروپا طرح صدور «گواهی سبز» را برای تسهیل سفر گردشگران به کشورهای این اتحادیه ارائه داد.

صدور گذرنامه سبز برای سفرهای تابستانی در اتحادیه اروپا

صدور گذرنامه سبز برای سفرهای تابستانی در اتحادیه اروپا

روزنامه فرانسوی لوپوئن نوشت که اتحادیه اروپا در نظر دارد گواهی سلامت تحت عنوان «گذرنامه سبز» حاوی اطلاعاتی در مورد همه گیری کووید-۱۹ از جمله واکسیناسیون یا آزمایش منفی کرونا برای تسهیل سفر در اتحادیه اروپا تا قبل از تعطیلات تابستانی برای افراد صادر کند.

۷۰ درصد هنگ کنگی ها گذرنامه انگلیسی می گیرند

۷۰ درصد هنگ کنگی ها گذرنامه انگلیسی می گیرند

– گزارش ها حاکی است به دنبال افزایش تنش بین انگلیس و چین بر سر هنگ کنگ، لندن اعلام کرده است در چارچوب طرحی به حدود ۷۰ درصد از جمعیت هنگ کنگ گذرنامه انگلیسی می دهد، موضوعی که باعث ایجاد شکاف و حتی فروپاشی برخی از خانواده های هنگ کنگی خواهد شد.