پارلمان عراق خواهان احضار سفرای عربستان و اردن شد

پارلمان عراق خواهان احضار سفرای عربستان و اردن شد

– کمیسیون شهدا، قربانیان و زندانیان سیاسی پارلمان عراق امروز یکشنبه خواهان احضار سفرای عربستان و اردن به وزارت خارجه به خاطر مصاحبه شبکه سعودی العربیه با دختر دیکتاتور سابق عراق و اقامت او در اردن شد.

نمایندگان پارلمان عراق: ادامه حضور آمریکا به نفع کشور نیست

نمایندگان پارلمان عراق: ادامه حضور آمریکا به نفع کشور نیست

در سایه نشست آتی کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق با نخست‌وزیر این کشور برای بحث درباره اخراج نظامیان آمریکایی، تعدادی از نمایندگان پارلمان عراق تاکید کردند که ادامه حضور این نیروها به نفع کشورشان نیست و مشکلات بیشتری را به بار می‌آورد.