پیام ملک سلمان به عراق

پیام ملک سلمان به عراق

پادشاه عربستان امروز، دوشنبه هفتم دسامبر توسط وزیر تجارت این کشور پیامی را به رئیس‌جمهوری عراق فرستاد.