درخواست دادستان‌های آمریکایی از “ویلیام بار” برای لغو دستور تحقیق درباره ادعای تقلب انتخاباتی

درخواست دادستان‌های آمریکایی از “ویلیام بار” برای لغو دستور تحقیق درباره ادعای تقلب انتخاباتی

واشنگتن‌پست گزارش داد، دادستان‌های آمریکا در حال درخواست از “ویلیام بار”، دادستان کل هستند تا دستوری را که اوایل هفته گذشته، مبنی بر تحقیق علنی درباره ادعاهای قابل توجه بی‌نظمی در شمارش آرا صادر کرده بود، لغو کند و گفتند که شاهد فعالیت غیرمعمولی نبوده‌اند.

وزیر دادگستری آمریکا دستور رسیدگی به تخلفات احتمالی در انتخابات را داد

وزیر دادگستری آمریکا دستور رسیدگی به تخلفات احتمالی در انتخابات را داد

«ویلیام بار» وزیر دادگستری آمریکا در حمایت از ادعای دونالد ترامپ مبنی بر وجود تقلب انتخاباتی، در یادداشتی خطاب به دادستان های این کشور دستور آغاز روند تحقیقات دراین زمینه را داد، امری که به گفته کارشناسان امور قضایی آمریکا در چهل سال گذشته این دستگاه بدون مجوز لازم، به آن ورود نکرده است.