آلمان استفاده از واکسن کرونای چین و روسیه را بررسی می‌کند

آلمان استفاده از واکسن کرونای چین و روسیه را بررسی می‌کند

روزنامه گاردین گزارش داد با توجه به تاخیر در برنامه واکسیناسیون آلمان و بدعهدی شرکت های اروپایی، وزیر بهداشت آلمان می گوید این کشور در صورتی که واکسن های ساخت روسیه و چین مجوز اتحادیه اروپا را بگیرند، از این واکسن ها استفاده می‌کند.