ونکوور؛ کانون نفرت علیه مهاجران در آمریکای شمالی

ونکوور؛ کانون نفرت علیه مهاجران در آمریکای شمالی

روزنامه گاردین در گزارشی نوشت: در طول یک سال گذشته از شیوع ویروس کرونا، ونکوور کانادا با افزایش ۷۱۷ درصدی جرایم علیه کانادایی های آسیایی تبار به پایتخت نفرت علیه مهاجران در آمریکای شمالی بدل شده است.