وزیرصنایع‌دفاعی‌پاکستان:سومین گذرگاه رسمی با ایران دستاورد تاریخی است

وزیرصنایع‌دفاعی‌پاکستان:سومین گذرگاه رسمی با ایران دستاورد تاریخی است

وزیر صنایع دفاعی پاکستان به عنوان رئیس هیات این کشور در مراسم افتتاح سومین مرز رسمی با جمهوری اسلامی ایران گفت: گشایش گذرگاه پیشین-مند دستاورد بزرگ و تاریخی برای دو کشور است که تعهد دولت «عمران‌خان» برای تحکیم روابط با ایران را نشان می‌دهد.