وزیر دفاع برزیل از دموکراسی دفاع کرد

وزیر دفاع برزیل از دموکراسی دفاع کرد

در بحبوحه نگرانی‌ها درباره پایبندی رئیس جمهوری برزیل به هنجارهای قانون اساسی پیش از انتخابات ۲۰۲۲، وزیر دفاع برزیل با انتقاد از “تلاش‌ها برای بی ثبات سازی نهادی”، از سیستم دموکراتیک دفاع کرد.