وزیر خارجه ایرلند: آمریکا و اروپا خواهان حفظ و احیای برجام هستند

وزیر خارجه ایرلند: آمریکا و اروپا خواهان حفظ و احیای برجام هستند

– وزیر خارجه ایرلند گفت: تردیدها و احتیاط ایران به خاطر اتفاقات سال‌های اخیر را هم درک می‌کنم اما می‌خواهم به شما اطمینان دهم که اتحادیه اروپا، تروئیکای اروپایی و از نظر من آمریکا خواهان حفظ و احیای برجام هستند.