توضیحات خطیب زاده درباره پرداخت حق عضویت ایران در سازمان ملل

توضیحات خطیب زاده درباره پرداخت حق عضویت ایران در سازمان ملل

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره انتشار خبری در ارتباط با پرداخت حق عضویت ایران در سازمان ملل متحد افزود: ایران با توجه به مسدود شدن کانال های انتقال منابع مالی توسط آمریکا، از مدتها پیش با خزانه داری سازمان ملل در مورد معرفی یک کانال امن تماس داشته است.