سفر وزیر امور مذهبی پاکستان به مصر و عراق

سفر وزیر امور مذهبی پاکستان به مصر و عراق

وزیر امور مذهبی پاکستان با هدف شرکت در کنفرانس بین المللی گفت وگو میان ادیان و تمدن‌ها و همچنین تشریح راهبرد مقابله با اسلام هراسی رهسپار سفرهای رسمی به مصر و عراق شد.

وزیرامورمذهبی پاکستان:فتوای رهبرایران منبع الهام برای غلبه برتفرقه است

وزیرامورمذهبی پاکستان:فتوای رهبرایران منبع الهام برای غلبه برتفرقه است

وزیر امور مذهبی و تقریب ادیان پاکستان با قدردانی از نقش محوری مرجعیت ایران در جهت تقویت وحدت و مقابله با فرقه گرایی، فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی را منبع الهام برای غلبه بر پدیده تکفیر و جلوگیری از فرقه گرایی دانست.