هشدار وزیر دفاع عراق نسبت به جنگ داخلی

هشدار وزیر دفاع عراق نسبت به جنگ داخلی

وزیر دفاع عراق با هشدار درباره عواقب آغاز جنگ داخلی در کشورش تاکید کرد: هدف قرار دادن منطقه سبز بغداد احتمالا کشور را به جنگ داخلی می‌کشاند که شهروندان قربانی آن خواهند بود.