سخنگوی وزارت خارجه: فشار حداکثری شکست خورد

سخنگوی وزارت خارجه: فشار حداکثری شکست خورد

سخنگوی وزارت امورخارجه در واکنش به توییت سخیف و بی‌ادبانه مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا گفت: فشار حداکثری شکست خورد، همین طور شارلاتان‌های قانون ‌شکنی که بانی آن بودند.