پاکستان| تلاش‌های ایران برای وحدت و دشمن شناسی منبع الهام بخش مسلمانان است

پاکستان| تلاش‌های ایران برای وحدت و دشمن شناسی منبع الهام بخش مسلمانان است

هیاتی از فعالان مذهبی و اندیشمندان موسسه دینی “درود” در لاهور پاکستان با تمجید از فعالیت مراکز دینی و حوزوی ایران در بحث سیره نبی مکرم اسلام (ص)، تاکید کرد: عملکرد جمهوری اسلامی ایران برای ترویج وحدت و دشمن شناسی منبع الهام بخش برای تمامی مذاهب اسلامی است.