ترامپ وبسایتش را راه‌اندازی کرد

ترامپ وبسایتش را راه‌اندازی کرد

رسانه ها گزارش دادند،‌ رئیس جمهور سابق آمریکا اقدام به راه اندازی سایت رسمی خود با هدف ارتباط پیدا کردن با حامیانش و برجسته ساختن دوران ریاست جمهوری اش کرده است.